Taxivervoer – Wetenswaardigheden over de taxi

Taxi bestellen Amsterdam, Taxi in Amsterdam

Hoe is taxivervoer precies ingericht?

Om het vervoer op de weg soepel te laten verlopen, is het taxivervoer een onmisbare schakel om mensen op alle tijden van locatie A naar locatie B te brengen. In deze bijdrage vertellen, we je wat meer over het taxivervoer en de soorten taxivervoer die in Nederland beschikbaar zijn.

Soorten taxivervoer

Sinds de invoering van de Wet personenvervoer 2000 is het taxivervoer een landelijke aangelegenheid geworden. Mocht in eerdere regelgeving de taxi vrijwel alleen plaatselijk opereren, tegenwoordig is heel Nederland het vervoersgebied voor een taxibedrijf. Het Taxibedrijf moet dan wel in het bezit zijn van een Nederlandse vergunning. Deze taxi´s mogen dus op elke plaats in Nederland passagiers opnemen en naar de bestemming van hun keuze brengen. Ook vervoeren diverse taxibedrijven regelmatig passagiers naar buitenlandse bestemmingen. Hierdoor is er een concurrentiepositie ontstaan.  Daarbij zijn punten als het voertuig, houding en optreden van de taxichauffeur en de prijs van een taxi rit een belangrijke rol gaan spelen in het krijgen en behouden van klanten. 

Taxi voertuigen

Taxibedrijven hebben vaak verschillende voertuigen tot hun beschikking om mensen te vervoeren in elke mogelijke situatie.

Algemeen taxivervoer

Voor algemeen taxi vervoer gebruiken taxibedrijven vaak een 4 of 5 persoon Sedan. Deze taxi´s worden vooral ingezet als straattaxi of als Schiphol taxi. Bij contractvervoer wordt dit voertuig met name ingezet bij zakelijk vervoer, maar ook bij zittend ziekenvervoer.

Passagiers met veel bagage

Voor passagiers met veel bagage gebruiken taxibedrijven vaak een 4 of 5 persoons stationcar. Deze kan ingezet worden als straat taxi, maar kan vooral gebruikt worden als passagiers veel bagage meevoeren. De ondernemer of centrale zal dit voertuig vaak inzetten voor besteld vervoer.

Groepsvervoer

Veel taxibedrijven bezitten namelijk  1 of meerdere taxibussen. Deze worden vooral ingezet voor groepsvervoer. Denk hierbij aan bij contractvervoer van werknemers en schoolkinderen of als trein taxi. Vaak gebruikt men een taxibus als versterking bij straattaxi werk met name wanneer uitgaansgelegenheden sluiten.

Het bovenstaande is een opsomming van het gebruik van diverse voertuigen in de praktijk. Welk voertuig wordt ingezet voor een bepaalde taxi rit is en blijft een zaak van de vervoerder of de centrale. In sommige gevallen kun je wel adviseren aan de centrale of er in belang van het vervoer een ander voertuig moet worden ingezet.

De verdeling van taxivervoer

25% van de markt beslaat straat taxivervoer. Terwijl 50% van het taxivervoer bestaat uit contractvervoer en CV vervoer. CV staat voor collectief vraagafhankelijk vervoer.

Taxi keurmerken

De wetgever stelt minimum eisen waaraan een taxibedrijf en taxichauffeur moeten voldoen. Klanten vragen echter een steeds hogere kwaliteit en stellen eisen, die veel verder gaan dan de wettelijke minimumeisen. Denk bijvoorbeeld aan de eisen op het gebied van betrouwbaarheid, klantgerichtheid, veiligheid en reinheid.

TX Keurmerk

Taxibedrijven die aan deze strengere eisen voldoen kunnen zich onafhankelijk laten keuren en bij voldoende krijgen ze het landelijke taxi keurmerk (TX Keur). De taxi’s met dit keurmerk zijn herkenbaar aan de blauwe stickers op de voorruit, achterruit en de zijkanten van de taxi. Sommige gemeenten hebben speciale voordelen voor TX keur taxi’s, zoals de standplaats plus, waar alleen taxi’s met het TX keurmerk mogen staan. Bij aanbestedingen in het contractvervoer geeft het TX keur de mogelijkheid om als bedrijf te laten zien, dat men voor kwaliteit staat en daarin investeert.

Gemeentelijke keurmerken

Met name de grote steden in Nederland willen meer kwaliteit in het taxivervoer, met name in de opstapmarkt. Naast het invoeren van de TTO kunnen gemeenten ook een eigen keurmerk invoeren. Dit gebeurt bijvoorbeeld in Den Haag en in Den Bosch. Zij ontwikkelen aanvullende eisen voor de taxichauffeur om de kwaliteit van de straat taxi te verhogen. De gemeentelijke keurmerken zijn onderdeel van de gemeentelijke taxi verordening en geldt voor alle taxi chauffeurs die op de gemeentelijke opstapmarkt actief zijn en gebruik willen maken van de taxistandplaatsen. Deze taxi’s zijn te herkennen aan een onderscheidend daklicht.

Straat taxivervoer

Opstapvervoer is waarschijnlijk de meest bekende vorm van het hedendaagse taxivervoer. Meestal worden er ruime personenauto’s voor gebruikt. Opstapvervoer is taxivervoer dat wordt aangeboden op de openbare weg. De voertuigen zijn herkenbaar aan de blauwe kentekenplaten en vaak ook aan het daklicht met het opschrift taxi. 

De taxichauffeur neemt ergens een standplaats in (station, vliegveld, haven, uitgaanscentrum, winkelcentrum, ziekenhuis enzovoort). Vaak staan er op die standplaats meerdere taxi’s van verschillende bedrijven. Een passagier kiest op de standplaats welke taxi hij of zij neemt. De keuze is meestal afhankelijk van het model en de toestand van de auto, de uitstraling van de chauffeur en de ritprijs.

Het is beslist niet zo dat een passagier verplicht kan worden het eerste voertuig in een rij te nemen. In de grotere steden wordt voor de lokale opstapmarkten gewerkt met toegelaten taxi organisaties. Dit zijn taxicentrales, die aan bepaalde eisen moeten voldoen om in de betreffende gemeente opstapvervoer te mogen aanbieden. Dit kan bijvoorbeeld een extra opleiding of een speciale vergunning zijn. Een taxichauffeur die niet is aangesloten bij een TTO, mag dan in deze gemeente geen passagiers meenemen van de taxi standplaats. Dat mag wel op andere plaatsen in de gemeente. Het is ook mogelijk dat je tijdens een lege rit wordt aangeroepen door een passagier. De passagier kan aan het daklicht zien of de taxi vrij of bezet is. In principe brandt het daklicht als de taxi vrij is.

Besteld vervoer (belmarkt)

Het besteld vervoer is een andere vorm van straat taxivervoer. Besteld vervoer is taxivervoer dat op afstand besteld wordt. Passagiers bestellen telefonisch, schriftelijk, app of via internet een taxi rit bij het taxibedrijf of de centrale. De centrale kijkt welke taxi in de omgeving vrij is en stuurt deze naar het opgegeven adres, waarna de chauffeur deze ritopdracht gaat uitvoeren. Een voorbeeld hiervan is de bel taxi. Voor besteld vervoer mag een gemeente geen aanvullende eisen stellen.

Andere vormen van straat taxivervoer

Om bepaalde doelgroepen goed te bedienen zijn er speciale vormen van straat taxivervoer. Dit kan door iets extra’s te doen of door zich te specialiseren in een bepaald soort vervoer zoals bijvoorbeeld hotelvervoer.

Zo zijn er bijvoorbeeld ook:

De disco taxi ook wel de BOB taxi genoemd

Dit is een straattaxi bemand door chauffeurs die zich op stapavonden uitsluitend bezighouden met passagiers van en naar de diverse discotheken te brengen. Vaak worden passagiers in de taxi al in de stemming gebracht door populaire muziek te draaien in de taxi.

Luchthaventaxi

Dit is het reizen van en naar een vliegveld, tegen metertarief met taxibusjes waarin een plaats wordt gehuurd. Het is mogelijk in een bestelde taxi tegen een van tevoren afgesproken standaardprijs vervoerd te worden. Schiphol is in Nederland de belangrijkste luchthaven. Vervoer naar Schiphol wordt Schipholvervoer genoemd.

Het straat taxivervoer kan passagiers individueel of in groepsverband vervoeren. De groep kan echter nooit door de ondernemer of de chauffeur worden gevormd. Als er meerdere individuele passagiers zijn met een gelijke bestemming moeten deze het erover eens zijn, de taxi rit gezamenlijk te maken.

Contractvervoer

Het contractvervoer is de meest voorkomende vorm van het hedendaagse taxivervoer. Contractvervoer is vervoer waarvoor voorafgaand aan het vervoer contracten zijn gesloten tussen opdrachtgevers en vervoersbedrijven.

Zakelijk en limousinevervoer

Een aantal taxibedrijven heeft zich gespecialiseerd in dit soort vervoer. Het wordt uitgevoerd door gespecialiseerde meerdere talen sprekende taxi chauffeurs, in luxe taxi’s met veel comfort. Vaak bestellen bedrijven, instanties of organisaties dit voor het vervoer van VIPS, directieleden, genodigden of gasten.

WMO vervoer

Het gaat om vervoer dat nodig is om deel te kunnen nemen aan het dagelijkse leven als iemand niet in staat is gebruik te maken van het openbaar vervoer. Dit is door de overheid gesubsidieerd vervoer voor mindervaliden en mensen boven de 65 jaar die geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer.. Ze worden dan per taxi vervoerd naar hun bestemming. Het vervoer is afgestemd op het openbaar vervoer tarief (OV chip kaart). De klant wordt in tegenstelling tot het openbaar vervoer, op de plaats van vertrek opgehaald. Bij dit vervoer wordt vaak samengewerkt met de deeltaxi.

Bij het WMO vervoer belt de taxichauffeur de passagier ongeveer 5 tot 10 minuten voordat hij bij het ophaaladres is. De passagier kan zich dan klaarmaken voor vertrek. Op die manier hoeven de overige passagiers niet lang te wachten tot iedereen is ingestapt.

Andere interessante blogs

 

 

 

 

Stuur ons WhatsApp
Klantenservice
Hoi,
Hoe kan ik u helpen?